Fundacja
Mamy Serce

Tel.: 42 271 14 51
Fax: 42 271 14 50

Konkurs Fundacji DOZ Razem Możemy Więcej

2018-05-29 22:47:00

Logo_RMW_projekt_Fundacja.jpg

Fundacja "Mamy Serce" podobnie jak w roku ubiegłym wzięła udział w konkursie grantowym Fundacji DOZ "Razem możemy więcej".

Zostaliśmy jednym spośród 49 laureatów.

Fundacja DOZ przekazała dofinansowanie, które razem ze środkami własnymi Fundacji "Mamy serce" stanowi budżet 7.500 złotych. Środki te, w formie kart przedpłaconych, zostaną przekazane ostatecznym beneficjentom - rodzinom dzieci z wadami serca, zgodnie z regulaminem. Karty umożliwiają dokonanie zakupu niezbędnych leków i środków medycznych.

Pomocą objętych zostanie 60 rodzin pacjentów Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii ICZMP.