Fundacja
Mamy Serce

Tel.: 42 271 14 51
Fax: 42 271 14 50

Zaproszenie na badanie echo serca płodu w Zakładzie Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

2014-09-11 18:23:00

PLAKAT-A3-HEARTS-DAY