Fundacja
Mamy Serce

Tel.: 42 271 14 51
Fax: 42 271 14 50

Rada fundacji

  • Przemysław Oszukowski
  • Andrzej Sysa
  • Małgorzata Niewiadomska-Cudak
  • Jerzy Eckersdorf
  • Maria Szydłowska
  • Marian Mikołajczyk
  • Barbara Mockałło