Jak pomagamy?

Niesiemy pomoc dzieciom z wadami i chorobami serca oraz ich rodzinom.

Nasza obecność na terenie szpitala ICZMP w Łodzi pozwala na bezpośredni kontakt zarówno z dziećmi z wadami serca jak i ich rodzicami.

Fundacja organizuje pomoc psychologiczną

Pomoc psychologiczna dedykowana jest głównie dla dzieci i ich rodziców, które leczone są na oddziałach kardiologii i kardiochirurgii. Pomoc psychologa często jest już potrzebna w czasie ciąży, kiedy przyszła mama dowiaduje się o ciężkiej wadzie serca swojego jeszcze nienarodzonego dziecka. Dalej opieką objęci zostają rodzice, których dzieci są operowane kardiochirurgicznie. Często jest to kilka operacji w życiu dziecka. W przypadku każdego zabiegu kardiochirurgicznego ważne jest wsparcie rodziców dzieci chorych. 

Z pomocy psychologa korzystają również starsze dzieci, które niejednokrotnie borykają się z wieloma problemami , których nie mają zdrowi ich rówieśnicy. Czasem zadają pytania typu ” jak długo będę żył/a”. Rozmowa z psychologiem może pomóc im w ich problemach.

Wypożyczamy sprzęt medyczny do domu. 

Często dzieci po operacjach kardiochirurgicznych wychodząc do domu mają zalecenie stosowania specjalistycznego sprzętu medycznego ( pulsoksymetry, ekg, aparaty do INR). Wydatki związane z leczeniem, pobytem przy dzicku często przekraczają możliwości rodziców ( czasem samotnej matki lub ojca),którzy niejednokrotnie zmuszeni są do rezygnacji z pracy by opiekować się chorym, niepełnosprawnym dzieckiem.

Pomoc w postaci sprzętu  wypożyczonego do domu małym pacjentom pozwala opiekunom zaoszczędzić na wydatkach.

Pomagamy w rehabilitacji

W przypadku rodzin w trudnej sytuacji materialnej staramy się pomagać finansując rehabilitację małych pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych.

Pomagamy w zakupie leków

Mali pacjenci często wymagają stosowania leków po wyjściu ze szpitala. Staramy się pomóc przy. zakupie leków rodzinom w trudnej sytuacji materialnej.

Działamy dla dzieci na oddziałach

Jesteśmy  z dziećmi i ich rodzicami w każdej ważnej chwili ( Dzień Dziecka, Gwiazdka, Walenynki itp.). Umilamy im czas poprzez różnego rodzaju zajęcia na świetlicy oddziałowej, przekazujemy prezenty( maskotki ,gry, książki, kolorowanki itd.). Nasi wolontariusze, organizują dla dzieci na oddziałach kardiologii i kardiochirurgii przedstawienia, wspólne zajęcia plastyczne, czytanie książek, granie w gry. Na zajęcia te staramy się pozyskać środki głównie w postaci materiałów plastycznych.

Organizujemy pogadanki i warsztaty dla rodziców dzieci z wadami serca.

Podejmujemy działania w zakresie edukacji i pomocy społecznej na rzecz osób z wadami i chorobami serca, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Szeroko upowszechniamy wiedzę o chorobach dzieci o możliwości leczenia i prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, szczególnie w formie publikacji, wywiadów, seminariów, konferencji oraz przez inne formy masowego przekazu, także podczas organizowania zbiórek publicznych, z których dochód jest przeznaczony na cele Fundacji.

Aktywnie wspieramy rozwój i rozbudowę Klinik Kardiologii Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, aby jak najwięcej osób z wadami i chorobami serca mogło uzyskać pomoc w kraju. Staramy się zakupić sprzęt medyczny, który przyczynia się do jeszcze lepszej diagnozy i leczenia. Pomagamy personelowi medycznemu również w zakresie pomocy psychologicznej. Często personel też potrzebuje rozmowy z psychologiem. Codziennie ocierając się o trudne przypadki i śmierć dzieci personel szpitalny również wymaga wsparcia psychologicznego a dodatkowe warsztaty jak rozmawiać z dzieckiem o jego chorobie lub rodzicem , przyczyniają się do wzajemnego zrozumienia.

Organizujemy imprezy, zbiórki, różnorodne formy wypoczynku dla dzieci po operacjach kardiochirurgicznych.