Kardiochirurgia

ODDZIAŁY SZPITALNE – KARDIOCHIRURGIA

Gdańsk

POMORSKIE CENTRUM TRAUMATOLOGII IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej

Ordynator: dr n. med. Ireneusz Haponiuk
ul. Nowe Ogrody 1-6; 80-803 Gdańsk
Oddział tel. 58-764-08-25; fax. 58 764-08-27


Katowice

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY Nr 6 SUM W KATOWICACH
Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej

Ordynator oddziału: dr n. med. Jacek Pająk
ul. Medyków 16; 40-752 Katowice
Centrala: tel. 32 207-18-00
Oddział tel. 32 207-18-93; fax. 32 207-18-09
e-mail: kardiochirurgia@gczd.katowice.pl


Kraków

UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Klinika Kardiochirurgii i Dziecięcej

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski
ul. Wielicka 265; 30-663 Kraków
Centrala tel.12 658-20-11
Klinika tel. 12 658-10-23; fax. 12 657-39-47
e-mail: kardiochirurgiadziecieca@cm-uj.krakow.pl


Łódź

INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI
Klinika Kardiochirurgii

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Moll
ul. Rzgowska 281/289; 93-338 Łódź
42 271 1451 – sekretariat
e-mail: kardiochirurgia@iczmp.edu.pl


Warszawa

INSTYTUT – POMNIK „CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”
Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski
Centrala tel.: 22 815-70-00
Klinika tel.: 22 815-73-46
Fax. 22 815 73 40
e-mail: kardiochirurgia@czd.pl


Warszawa

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
II Katedra i Klinika Kardiochirurgii i chirurgii dzieci AM w Warszawie

Kierownik: prof. dr hab. n.med. Maciej Karolczak
ul. Działdowska 1, 01-184 Warszawa
Centrala tel. 22 452-32-00
Klinika tel. 22 452-32-09
tel./fax 22 452-33-01


Zabrze

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA
Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii SUM

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
ul. Szpitalna 2; 41-800 Zabrze
Sekretariat tel. 32-373-33-64 lub -856
Recepcja tel. 32 373-36-00 (-700; -800)

Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej

Sekretariat tel. 32 373-36-37
Oddział tel. 32 373-36-73 lub -75; fax. 32 373-33-786