Kardiologia

ODDZIAŁY SZPITALNE – KARDIOLOGIA

Bydgoszcz

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY im. J. BRUDZIŃSKIEGO
Oddział Pediatrii i Kardiologii z Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka

Ordynator: dr n. med. Iwona Bolewicz – Planutis
ul.Chodkiewicza 44; 85-667 Bydgoszcz
Oddział tel.52 32-62-100; fax 52 32-62-101
E-mail: kardiologia@wsd.org.pl


Gdańsk

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca

Kierownik: p. o. Ordynatora dr Joanna Kwiatkowska
ul. Dębinki 7; 80-952 Gdańsk
Sekretariat tel. 58 349-28-99; fax 58 349-28-95
Oddział tel. 58 349-28-83
E-mail: kardziec@gumed.edu.pl


Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA I MATKI IM. JANA PAWŁA II
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY Nr 6 SUM W KATOWICACH
Klinika Kardiologii Dziecięcej – Oddział Kardiologii Dziecięcej

Ordynator oddziału: dr hab. n. med. Lesław Szydłowski, prof. SUM
ul. Medyków 16; 40-752 Katowice
Centrala tel. 32 207-18-00
Klinika tel. 32 207-18-55; fax 32 207-18-54


Kraków

UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Klinika Kardiologii Dziecięcej

ordynator: prof. dr hab. n. med. Andrzej Rudziński
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Centrala tel.: 12 658-20-11
Klinika tel. 12 658-13-90
fax. 12 657-39-99


Lublin

DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. A. GĘBALI
Klinia Kardiologii Dziecięcej

Kierownik: dr hab. n.med. Elżbieta Sadurska
ul. Chodźki 2; 20-093 Lublin
Oddział tel. tel. 81-718-53-67
Pokój pielęgniarek tel. 81 718-53-65
E-mail: dsk@dsk.lublin.pl


Łódź

INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI
Klinika Kardiologii – Oddział Kardiologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki: prof. hab. n. med. Jadwiga Moll
ul. Rzgowska 281/289; 93-345 Łódź
42 271 11471; 1478 – sekretariat
E-mail: kardiologia_iczmp@onet.eu


Łódź

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY Nr 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁODZI
Klinika Kardiologii Dziecięcej

Ordynator: Prof. dr n. med. Jerzy Stańczyk
ul. Sporna 36/50; 91-738 Łódź
Centrala tel. 42 617-77-77,
Klinka tel.fax. 42-617-77-00
E-mail: sekr11@usk4.umed.lodz.pl


Poznań

KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
Klinika Kardiologii i Nefrologii

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Aldona Siwińska
ul. Szpitalna 27/33; 60-572 Poznań
Klinika tel. 61 849-14-48 tel./fax 61 848-04-03
E-mail: kknd@xmail.sk5.am.poznan.plkardnefr@ump.pl


Szczecin

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Oddział Kardiologii Dziecięcej

Ordynator: dr n.med. Anna Wilk
ul. Arkońska 4; 71-455 Szczecin
Centrala tel. 91 813 90 00
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 813-92-23
Dyżurka lekarzy tel. 91 813-92-25


Szczecin

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. SOKOŁOWSKIEGO
Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii Chorób Metaboliczncyh i Kardiologii Wieku Rozwojowego

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med.Mieczysław Walczak
ul. Unii Lubelskiej 1; 71-252 Szczecin
Sekretariat tel. 91 425-31-66

Pododdział Kardiologii

Ordynator: dr n.med. Grażyna Dawid
Dyżurka pielęgniarek tel. 91 425-31-68
Dyżurka lekarzy tel. 91 425 31 -72 -73 -74


Warszawa

INSTYTUT – POMNIK „CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”
Klinika Kardiologii Dziecięcej

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec
Aleja Dzieci Polskich 20; 04-730 Warszawa
Centrala tel.: 22 815-70-00
Klinika tel.: 22 815-73-70
Fax. 22 815-73-65
E-mail: kardiologia@czd.pl


Warszawa

SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej
II Wydział Lekarski WUM

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
ul. Marszałkowska 24; 00-576 Warszawa
Centrala tel. 22 522-73-33
Klinika tel. 22 522-73-30
Dyżurka lekarzy tel. 22 522-73-21
fax 22 629-83-17
E-mail: kardiologia@litewska.edu.pl


Wrocław

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIA
Klinika Pediatrii, Kardiologii i Alergologii

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Boznański
ul. J.M. Hoene-Wrońskiego 13c; 50-376 Wrocław
tel. 71-7703090;
E-mail: aboz@pedalergol.am.wroc.pl


Wrocław

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU
Oddział Kardiologii Dziecięcej

Kierownik: dr n.med. Jacek Kusa
ul. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław
Centrala tel. 71 32-70-00
Klinika tel. 71 327-01-41
fax. 71 325-41-01
E-mail: kardiolodz@wssk.wroc.pl


Zabrze

ŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA
Katedra i Oddział Kliniczny Wrodzonych Wad Serca

Ordynator: Prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski
ul. Curie-Skłodowskiej 9; 41-800 Zabrze
Oddział tel. 32 373-36-69
tel./fax. 32 271-34-01