Konkurs fundacji DOZ „razem możemy więcej”

Fundacja „Mamy Serce” podobnie jak w roku ubiegłym wzięła udział w konkursie grantowym Fundacji DOZ „Razem możemy więcej”.

Zostaliśmy jednym spośród 49 laureatów.

Fundacja DOZ przekazała dofinansowanie, które razem ze środkami własnymi Fundacji „Mamy serce” stanowi budżet 7.500 złotych. Środki te, w formie kart przedpłaconych, zostaną przekazane ostatecznym beneficjentom – rodzinom dzieci z wadami serca, zgodnie z regulaminem. Karty umożliwiają dokonanie zakupu niezbędnych leków i środków medycznych.

Pomocą objętych zostanie 60 rodzin pacjentów Klinika Kardiologii i Kardiochirurgii ICZMP.