Konkurs grantowy fundacji DOZ „razem możemy więcej”

Fundacja „Mamy Serce” podobnie jak w roku ubiegłym wzięła udział w konkursie grantowym Fundacji DOZ „Razem możemy więcej”.

Fundacja DOZ przekazała dofinansowanie, które razem ze środkami własnymi Fundacji „Mamy serce” pozwoliły na pozyskanie kart przedpłaconych, które zostaną przekazane ostatecznym beneficjentom – rodzinom dzieci z wadami serca, zgodnie z regulaminem. Karty umożliwiają dokonanie zakupu niezbędnych leków i środków medycznych.

Pomocą w tej edycji objętych zostanie 75 rodzin pacjentów Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii ICZMP.