Dokonania

Dzięki Państwa szczodrości oraz pozyskaniu darczyńców takich jak Fundacja Radia ZET, Fundacja PKO Banku Polskiego, Fundacja Serce Dziecka, Stowarzyszenie Przyjaciele Świata udało się nam zakupić dla Kliniki Kardiologii i Kliniki Kardiochirurgii ICZMP następujące rzeczy:

 • lodówka dla matek przebywających z dzieckiem w szpitalu
 • termometry bezdotykowe
 • grzejniki
 • respirator
 • ssak elektryczny
 • elektrody jednorazowe dla dzieci z alergią do badań holterowskich
 • stanowiska pielęgnacyjne dla niemowląt
 • części hydrauliczne
 • zabawki i materiały edukacyjne dla dzieci wyjeżdzających na turnus rehabilitacyjny
 • farby i naklejki do dekoracji przyjaznej dzieciom nowych wnętrz Kliniki Kardiochirurgii
 • aparat do prowadzenia krążenia pozaustrojowego
 • sondę do echokardiograficznych badań przezprzełykowych
 • dofinansowanie wyjazdu na kolonie dla dzieci z wadami serca
 • drobny sprzęt medyczny dla Kliniki Kardiologii i Kliniki Kardiochirurgii

W miarę pozyskiwania środków będziemy starać się zaspakajać ciągle wielkie potrzeby obu Klinik.

Nr naszego konta bankowego: 
13 2490 0005 0000 4530 1511 8753