Fundacja
Mamy Serce

Tel.: 42 271 14 51
Fax: 42 271 14 50

PORADNIE

NZOZ PIKAMED
centrum medyczne

ul. Zgierska 2/8 (róg Podrzecznej),
91-002 Łódź
tel.: 042 663-54-14,
tel.: 042 663-54-15
www.pikamed.eu


Poradnia Kardiologiczna ICZMP

ul. Rzgowska 281/289,
93 - 338 Łódź
tel.: 042 2711506
www.iczmp.edu.pl


"MEDAX" Z.Binikowski, S.Jędrzejczyk Spółka Jawna

ul. Zielona 29,
90-602 Łódź
tel.: 42 632 40 94;
tel.: 42 632 13 29
www.nzozmedax.pl


Poradnia Konsultacyjna Kardiologiczna
Poradnia kardiologiczna dla dzieci

ul. Sporna 36/50,
91-738 Łódź
Tel.: 42-6177785