Wolontariusze BSH dla pacjentów kardiochirurgii i kardiologii

Takie cuda powstały w trakcie szkolenia dla wolontariuszy BHS, prowadzonego przez Martę Libiszowską – Jóźwiak. Umiejętności nabyte na spotkaniu wolontariusze wykorzystają w trakcie warsztatów, które będą prowadzili dla pacjentów Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii. Spotkania będą odbywały się cyklicznie – dwa razy w tygodniu przez najbliższe miesiące. Pomocą wolontariuszom służyć będą pedagodzy ze szpitalnej szkoły.

Zdjęcia prac dzieci będziemy zamieszczać sukcesywnie na stronie i profilu na Facebooku.