Zespół

Zarząd fundacji:

Kieruje bieżącą działalnością fundacji, opracowuje plany i kierunki rozwoju.
Podejmuje kluczowe decyzje związane z funkcjonowaniem fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowy

 • prezes: Krystyna Kornacka-Kopala
 • wiceprezes: Marta Klimanek
 • członkinie zarządu:
  • Marta Korporowicz
  • Jolanta Starosta

Rada fundacji

Do zadań Rady Fundacji należy nadzór i kontrola nad działalnością fundacji, w tym kontrola działalności Zarządu.

 • przewodniczący Rady Fundacji: Andrzej Sysa
 • członkowie Rady Fundacji:
  • Małgorzata Niewiadomska-Cudak
  • Jerzy Eckersdorf
  • Maria Szydłowska